در بنیان‌های انسانی ما چه‌چیزی وجود دارد که «اجرا» برایمان اینهمه شگفت‌انگیز است؟ چه چیز می‌تواند اجرای یک اثر هنری را به مکاشفه‌ای درونی برای اجراگر و مخاطب تبدیل نماید و با ایجاد یک شبکه ارتباطی فعال و خلق لحظه‌های ملاقات، به یک تنش روانی میان اجراگر و مخاطب دامن بزند؟

انسان در زندگی متمدن خود بسیاری از انگاره‌ها را از نیروی عاطفی‌شان تهی کرده‌است و در برابر آنها سخت واکنش نشان می‌دهد. برای اینکه پاره‌ای موضوعات بر ما تاثیر بگذارند و رفتار و کردارمان را دگرگون کنند، به چیزی موثرتر نیازمند هستیم. رویدادهایی که دارای چنان نیروی روانی باشند که ناگزیرمان کنند متوجه‌شان بشویم. این دقیقا همان چیزی است که «فضای تمرین» به دنبال خلق آن است؛ خلق یک تجربه یگانه و تکرارنشدنی از حضور و مواجهه؛ تجربه ای که همه‌ با هم (اجراگران و مخاطبان) به آن دست می‌یابند. لذت‌بردن از «کار کردن باهم» و «پرداختن به فعالیت‌های هنری» در فضایی که به دقت برای چنین تجربه‌‌هایی طراحی و آماده شده‌است. در واقع «فضای تمرین» سعی دارد چيزی شبيه به قلمرو سوم را ایجاد کند؛ چيزی كه هم هنر است و هم زندگی؛ پدیده‌ای تشكيل یافته از هردو که این امکان را فراهم می‌کند تا دیدگاه رسمی هنر و سنت‌های هنرمندانه را به چالش بکشاند و به سوی مرزهای کشف نشده قدم بردارد.

داستان فضای تمرین

فضای تمرین تحقق یک رویا است. رویای داشتن خانه‌ای مستقل برای فعالیت‌ گروهی از هنرمندان موسیقی و تئاتر؛ خانه‌ای که در آن بتوانند رویاهایشان را به حقیقت تبدیل کنند، تمامی فعالیت‌ها و برنامه‌هایشان را سازماندهی کنند و درنهایت دستاوردهایشان را با دیگران به‌اشتراک بگذراند. «فضای تمرین» قرار است جایی امن و آرام برای شکل‌گیری گسترده ملاقات‌ها، گردهم‌آیی‌ها و رویدادهای مرتبط با بینش این هنرمندان نسبت به  جهان و انسان باشد.

تمرین اشتیاقی است که در کشف خود و جهان داریم؛ انتخاب رفتن و تجربه کردن به‌جای ماندن و بهره بردن
تمرین مسیرهایی را طی می‌کند که پیموده نشده‌است. تمرین مرزها و محدودیت‌ها را از میان برمی‌دارد.
تمرین یک ماجراجویی هدفمند است. شکلی از جهان‌بینی، برخورد با دنیای پیرامون و الگوهایی منحصربه‌فرد که در طول سال‌ها تجربه و پژوهش به‌دست آمده‌است.
من دوست دارم در تمرین باشم

خانواده فضای تمرین

اعضای خانواده تمرین امکان استفاده ار فضاهای عمومی و شرکت در برنامه‌های اختصاصی اعضای تمرین را خواهند داشت. همچنین الویت شرکت و ثبت‌نام در رویدادهای فضای تمرین نیز با اعضای خانواده تمرین خواهد بود

We use cookies to give you the best experience. Cookie Policy